Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

PP-rådgiver, 50% fast stilling

En 50 % fast stilling, PP-rådgiver (på Team II som har ansvar for ungdomsskolene, videregående opplæring og voksenopplæring). Søknadsfrist: 17.02.2020

Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj nedre Hallingdal IKS, Gol
Arbeidsoppgaver:
Som PP-rådgiver vil du:
• ha regelmessige møter med skoleadministrasjon.
• veilede skolene ved utvikling og gjennomføring av tilpasset undervisning for barn, unge og voksne med særskilte behov.
• gjennomføre sakkyndige utredninger hvor balansen mellom kravene til elevens utvikling, pedagogisk tilrettelegging og juridiske rettigheter ivaretas.
• gjennomføre og tolke relevante tester i samsvar med faglige bestemmelser for testene.
• gjennomføre observasjoner i samsvar med gjeldende faglige anbefalinger.
• følge opp elever og deres foresatte.
Les meir