Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Pårørandeskulen

Kurs for pårarande til personar med demens

Hausten 2020
 
Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær ven med demenssjukdom. Personen med demens kan bu heime eller på institusjon.
Gjennom faglege forelesingar, plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demens og treff andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.
 
Kurset har 5 samlingar frå kl.18 til 21
følgjande datoar: 25.08. - 08.09 - 22.09 - 06.10
 
Om dette er noe du kan tenke deg å bli med på, kontakt:
Hukommelsesteam i Hemsedal
Kjersti Skalleberg
tlf: 90285262
Mail: kjersti.moyland.skalleberg@Hemsedal.kommune.no
 
Påmeldingsfristrist: 30.juli 2020