Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Oppstart av arbeid med gang-sykkelveg, og kolonneoppstillingsplass RV52

Oppstart av arbeider med gang- og sykkelveg, kolonneoppstillingsplass og fresegate langs rv.52

Fra Trøim til Holde bru planlegges gang- og sykkelveg. Foto: Kjell Wold

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS om bygging av gang og sykkelveg mellom Trøim og Holde bru, utvidelse av kolonneoppstillingsplass på Bjøberg og bygging av fresegater og ledelys mellom Bjøberg og Vestland grense.

Anlegg Øst entreprenør vil starte opp arbeidene i uke 32, 8-14 august 2022.

I tidlig fase av arbeidene vil det bli utført kontroll og besiktigelse av nærliggende bebyggelse. Eiere av eiendommene det skal utføres kontroll av vil bli kontaktet direkte.

Arbeidene på de tre delstrekningen vil pågå frem til høsten 2023.   Prosjektets nettsider:

Trøim-Holde bru:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv52hemsedal/troim-holde-bru/

Bjøberg–Vestland grense: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv52hemsedal/bjoberg-vestland-grense/

Sist endret: 26.09.2022