Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Opprydding etter "Hans"

Det er stort behov for opprydding etter flom og uvær. Hemsedal kommune oppfordrer alle om å avvente til nærmere beskjed blir gitt.

Hemsedal kommune etablerer prosjektorganisering og tar ansvar for å koordinere gjennomføring i samarbeid med lag, organisasjoner, Hallingdal Renovasjon og frivilligheten.
Det blir invitert til relevant møteserie med sentrale aktører så fort prosjektorganisering er nærmere avklart i løpet av dagen i dag.
Hemsedal kommune minner om varsomhet, og frarår sterkt all ferdsel i/langs vassdrag – ferdsel skjer i så fall på eget ansvar. Traktorveier og lignende langs vassdrag, som «alltid» har vært trygge, kan nå gi etter.

Sist endret: 10.08.2023