Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppmålingskontor; redusert service til 1. januar 2020

Som ei følgje av kommune- og regionreformen vil oppmålingskontoret gi redusert service (stengt for telefon og besøk) frå 1.november 2019 til 1.januar 2020. Vi ber om at spørsmål til oppmålingskontoret blir sendt som e-post til e-post adresse: oppmaaling@hemsedal.kommune.no

Som ei følgje av kommune- og regionreformene stenger Matrikkelen 13. desember kl.18 og
Grunnbok 27.desember kl. 20.

Eigedomsutviklera, eigedomsmeglera og bankar bør av den grunn planlegge ekstra godt denne hausten, og setje seg inn i kva for konsekvensar reformene vil føre til for dei og deira kundar før heile landet vaknar opp 1. januar 2020. I denne perioden 13.desember til ut i januar 2020 vil det ikkje vera muleg å opprette fast eigedom i Hemsedal kommune.
Kommune- og regionreformene gir 110 millioner endringar i Grunnbok og Matrikkel.

Som ei følgje av kommune- og regionreformen vil oppmålingskontoret gi redusert service (stengt for telefon og besøk) frå 1.november 2019 til 1.januar 2020. Vi ber om at spørsmål til oppmålingskontoret blir sendt som e-post til e-post adresse: oppmaaling@hemsedal.kommune.no
Til info for meglere og andre som skal sende inn behandling av konsesjon:

https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/praktiske-konsekvenser-reformene/

Og:

https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/tinglsaker-innen-29nov/