Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ekstremværet "Hans" - oppdatering fredag 11.8. klokka 16:00

Kommunen ber alle innbyggere være varsomme og følge råd gitt fra sentrale myndigheter.            Det er fremdeles kokevarsel for kommunalt drikkevann pr. fredag 11.08. klokka 16

Demninger og tilstand i Hemsedal

Hemsedal kommune har fått en del spørsmål om demninger og kapasitet, Regulant Hafslund Eco Vannkraft kan informere om at Flævassdammen nylig er oppgradert etter gjeldende krav til dimensjonering,- både ifht klima- og beredskapspåslag. De andre demningene er også kontrollberegna og befart med tilfredsstillende tilstand. Regulant er med andre ord svært beroliget over tilstanden i Hemsedal, på tross av store vannmengde i demningene.

Oppdatering torsdag 10.08.:
Regulant melder om at Flævassdammen nå er full, og at det vil være overløp. Dette er helt normalt slik situasjonen er nå, men reduserer samtidig muligheten for å redusere tilsiget gjennom Trøym sentrum. Det meldes også om at Vavatn snart er fullt, og at vannføringen i Grøndøla vil øke noe. Det er usikkert hvordan vannstanden i Heimsila vil påvirkes av dette.


Oppdatering fredag 11.08. klokka 16:
Alle mobilbasestasjoner i Hemsedal skal nå være i drift

 

Det er ingen rapporterte nye hendelser av alvorlig karakter siden tirsdag, men det er fortsatt fare for jordskred, og usikre grunnforhold langs vann/ vassdrag.

Meld fra til kommunen dersom man ser at veier eller andre ferdselsårer blir berørt av flom. Vær spesielt oppmerksom på jordskred/ras. Vakttelefon vann/avløp: 416 94 040. 

 

Ved hendelser med fare for liv/helse skal Politiet varsles umiddelbart på telefonnummer: 112

 

Drikkevann

Fra og med tirsdag har det vært påkrevet med koking av kommunalt levert vann før det drikkes. Anbefaling om koking gjelder fortsatt inntil svar på vannprøver foreligger.

Dette kan også være nødvendig å vurdere koking hvis man har privat vannforsyning.
Les mer i denne oversikten fra FHI (pdf)

 

Informasjon om stengte veger

Ingen meldinger om stengte veger i Hemsedal (11.08.2023 klokka 16:00)

 

Legetjeneste / helse

Helsetjenesten internt i kommunen er intakt og i beredskap.
Vestre Viken HF har utplassert 3 ekstra ambulanser i Hallingdal og det er ambulansehelikopter parat.


Tilbud om innkvartering

Hemsedal kommune opprettholder Kyrkjestugu som mulig evakueringssenter, men senteret vil ikke ha permanent bemanning – nærmere kontaktinformasjon blir gitt ved frammøte.  


Elvesøppel/ Forurensning/ Matberedskap

Se egen artikkel

 

Beredskap ved eventuelt bortfall av telefoni og annet samband:

Uværet «Hans» kan i verste fall medføre utfall av elektronisk kommunikasjon som telefoni, internett o.l.
Hvis det ved et slikt bortfall skulle være behov for viktig melding til politi, helse-/ambulansetjeneste eller andre nødetater så er oppmøtested i Hemsedal parkeringsplassen mellom kommunehus og legekontor, Hemsedalsvegen 2889. Sambandsutstyr i brannbil vil da kunne ivareta videre beredskapsvarsling.

 

Værmelding Hemsedal: lenke til yr.no

Mer informasjon oppdatert informasjon om ekstremværet kan du lese på her: lenke til varsom.no

 

Melding fra Statsforvalteren i Viken vedrørende uværet "Hans":

Anbefalinger:

  • Hold deg oppdatert om situasjonen
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker)
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring
  • Beredskapsmyndigheter er forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser

Konsekvenser:

  • Oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver
  • Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur
  • Kan føre til stengte veier og bruer

Beskrivelse:

Vannføringen vil øke raskt i bekker og elver i løpet av mandagen på grunn av ekstremt mye nedbør. Dette vil føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Årsaken er at det ventes lokalt ekstremt mye regn og kraftige regnbyger, opp mot 100 mm/døgn og opp mot 150 mm over to døgn fra søndag kveld til tirsdag kveld. Små elver og bekker ventes å nå rødt nivå først og større elver noe senere.

Sist endret: 11.08.2023