Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentleg ettersyn -Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ligg ute offentleg ettersyn. Planen skal sjå på behov i høve til idrett og fysisk aktivitet. Den er og grunnlaget for spelemiddelsøknadene. Har du innspel?

Hovudutval for Livsløp gjorde i sak 28/17 vedtak om å leggje Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 5-2 og § 11-14 i plan- og bygningslova.

Planen skal sjå på behov i høve til idrett og fysisk aktivitet. Den er og grunnlaget for spelemiddelsøknadene.

Kommunedelplanen ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket i perioden 13. september – 25. oktober 2017

Moglege merknader kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal eller til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 25. oktober 2017.

Dokumenter: 

1 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021 - ettersyn.pdf

17-00537-26 Saksutskrift - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021.pdf

2018 Prioritert handlingsprogram (1).pdf

2018 Uprioritert handlingsprogram (1).pdf

Anleggsoversikt 2017_Nummer.pdf


Innspel FAU ved HBU 395747_1_1.pdf

Innspel Frisklivskoordinator.pdf

Innspel Hemsedal Idrettslag.pdf

Innspel Hemsedal IL v_Rulleski og skiskyting.pdf

Innspel Ungdomsrådet.pdf