Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nye tomter - Svøo III

Omregulerte boligtomter på Svøo III er lyst ut for sal.

Plan 2017002 - Endring av tidlegare plan 2009009

I samband med endring av detaljreguleringsplan for Svøo III, har Hemsedal kommune vedteke å lyse ut følgande omregulerte tomter for sal- Søknadsfrist 16. november. 

Einebustadtomter: Tomt nr. 7, 15 og 16
tomanssbustadtomter: Tomt nr. 5, 6, 14 og 15

Politikarane har vedteke at tomt nr. 15 også kan bebyggast som tomannsbustadtomt. For tomt nr 27 er plankrav erstatta med krav om situasjonsplan.