Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ny temaplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet

Ny tematisk kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet blei vedteken i Kommunestyret 20.juni.

Gjennom arbeidet med planen har ein kome fram til tre hovud-innsatsområde for dei neste 4 åra: Grøn mobilitet og tilgjengelege og attraktive nærområde, Saman for ei aktiv bygd og Proaktiv besøksstrategi.

Det er også laga ein kortversjon av planen!

Link til dokumenta:  

Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet 2023-2027

Kortversjon av planen

Sist endret: 03.07.2023