Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Nå gir jeg stafettpinnen videre!

Etter 12 år som oppvekstsjef i Hemsedal kommune velger Gunn Berit Mythe Nergård å gi stafettpinnen videre.

Jeg er stolt over alt vi har fått til!

Nå kjennes det rett å la noen andre ta over som øverste leder i oppvekst. Jeg har hatt en lang og god yrkeskarriere i Hemsedal kommune, nå er tiden inne for å jobbe litt mindre og nyte familie og barnebarn, samtidig som jeg ønsker å stå i jobb noen år til. Organisasjonen skal nå bygges på nytt, og oppvekst og kultur skal samles. Da er dette en passende anledning.

Det har vært noen tunge år med vanskelige saker, og mange har lurt på hvorfor jeg ikke har gitt meg tidligere. Det har vært viktig for meg å stå i det som var vanskelig. Særlig har prosessen frem til rettsaken vært tung. Opplevelsen av å bli anklaget har vært slitsom og ensomt å stå i. Derfor ble det viktig å stå i prosessen til saken ble avsluttet og dommen falt. Det var en stor lettelse å få dommen fra tingretten som frikjente meg og presiserte at jeg ikke hadde gjort noe kritikkverdig, snarere tvert imot. Nå kan den døren lukkes med visshet om at jeg ble renvasket og at det står svart på hvitt.

I min tid som oppvekstsjef har jeg hatt gleden av å jobbe med regionalt utviklingsarbeid, vekst og utvikling i oppvekstsektoren og med sammenslåing av skolene. 3-til-1-prosjektet har vært viktig for kvaliteten på skoletilbudet til barn og unge i Hemsedal, for at de skal få et godt tilbud og gode lærerressurser til alle. Nå er byggingen av den nye skolen snart ferdig, og fra høsten starter alle ansatte og elever opp i et felles skolebygg. Det har jeg jobbet for, og jeg er stolt over at vi har fått det til.  

 

Jeg har et stort engasjement for Hemsedal kommune og gleder meg over at jeg skal jobbe videre med spennende arbeidsoppgaver og prosjekter som kommunen ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre, selv om jeg nå sier fra meg stillingen som kommunalsjef. Jeg brenner for barn og unges oppvekstmiljø, for at Hemsedal skal være en god plass å bo, leve og jobbe i, og for mangfoldet i kommunen. Det skal bli spennende å jobbe mer konkret med dette, og andre oppgaver, i samarbeid med de andre gode kollegaene i Hemsedal kommune for å ruste organisasjonen for framtida.

Sist endret: 26.04.2023