Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Melding om ekstremvær - fare for flom og jordskred

Det er meldt om ekstremt kraftig regnvær fra øst/sørøst i en 48-timers periode mandag 7. og tirsdag 8.august med farevarsel oransje til rødt for vårt område.

Vær oppmerksom på at vannstanden i elver og bekker kan øke kraftig på kort tid som følge av det ekstreme regnværet. Vær også oppmerksom på at jord/løsmasser kan begynne å flytte på seg.
Løse gjenstander som rundballer, campingvogner o.l. langs vannveier bør sikres / flyttes til mer flomsikre områder.

Lenke til nyhetsartikkel om ekstremværet "Hans" på varsom.no:
https://www.varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/ekstremvaeret-hans-flom-og-jordskredfare-pa-rodt-niva/

 

Følg med på varsom.no og les gjerne mer om hva du som enkeltperson, grunneier eller næringsdrivende kan gjøre:

Varsom.no

NB – rydd unna/sikre bygg/campingvogner med mer som ligger utsatt til!

Fem ting du som enkeltperson kan gjøre før flom:

  1. Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna kvist og kvast som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. 

  2. Rydd eiendommen for gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler, maskiner og lignende til et trygt sted.

  3. Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Næringsvirksomheter skal til enhver tid lagre varer minimum ti centimeter over gulv.

  4. Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.

  5. Følg med på værvarsler, nyhetssendinger og meldinger fra kommune og nødetater.

Sist endret: 07.08.2023