Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Livsstyrketrening kurs haust 2020

Livsstyrketrening

Hallinghelse og Frisklivssentralen i Hemsedal samarbeider om eit interkommunalt kurs innan læring og meistring ved bruk av kursprogrammet Livsstyrketrening.

Målgruppa er innbyggjarar i Hallingdal over 18 år som lev med langvarige/kroniske helseutfordringar.
Evalueringane frå fleire gjennomførte kurs i 2018 og 2019 syner stor nytteverdi.

Det blir helde eit informasjonsmøte for interesserte deltakarar på Frisklivssentralen i Hemsedal (kjellar Bygdaheimen) onsdag 26.august kl. 14.30-15.30.
Det er anbefalt å delta på infomøtet!

Oppstart av sjølve kurset er onsdag 9.september kl 11.30-14.30.
Kurset går over 10 samlingar på Bygdaheimen Hemsedal.
Kurset er gratis! 

Les meir