Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledig stilling; Barnevernkonsulent/saksbehandlar

Barneverntenesta søkjer etter barnevernkonsulent/saksbehandlar. 1 stk fast stilling, og 2 stk 100% vikariat fram til og med desember 2020.

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Hallingdal barnevernteneste er organisert i fire team: mottak /undersøking, tiltak, omsorg og familieteam.

Barnevernkonsulent/saksbehandlar, utvida søknadsfrist.
Me lyser ut følgjande stillingar:
- 1 fast 100 % stilling
- 2 vikariat 100 % stilling fram til 31.12.2020

Sjå fullstendig stillingsannonse