Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledig stillingar i Hallingdal barnevernteneste

Barnevernkonsulent/saksbehandlarar og Tiltakskonsulent. Tilsetting snarast.

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Barnevernkonsulent/saksbehandlar.

Me lyser ut følgjande stillingar:
- 2 faste 100 % stillingar. Tilsetting snarast.
- 2 vikariat 100 % stillingar fram til 30.04.2021 med høve til forlenging. Tilsetting snarast.

Tiltakskonsulent.
Me lyser ut følgjande stilling:
- 1 fast 100 % stilling. Tilsetting snarast.

Sjå fullstendig stillingsannonse