Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledig stilling - kontormedarbeider/konsulent PPT og OT nedre Hallingdal

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nes og Flå, samt Viken fylkeskommunes PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Hallingdalsregionen. Kontorlokaler i Gol sentrum med 10,1 fagstillinger inkl. lederressurs og kontorstøtte i selskapet.

Ledig stilling som kontormedarbeider/konsulent

40 % fast stilling og 60 % prosjektstilling (i perioden 1.9.20 – 31.08.21) er ledig, med mulighet for forlengelse. Ønsket tiltredelse 1.9.2020, eventuelt etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Som kontormedarbeider/konsulent vil du være tjenestens ansikt utad og vi tilbyr en variert og spennende arbeidsdag. Vi oppgraderer nå vårt fagsystem inkl. journal-/arkivsystem og har behov for en medarbeider som bl.a. kan arbeide selvstendig og strukturert med arkivene våre.
De to stillingene vil innebære følgende hovedoppgaver:

• Være vårt daglige bindeledd, innad og utad, ved å gi informasjon, veiledning, service til elever, foreldre/ foresatte, ansatte, samarbeidspartnere og andre.
• Bidra i den daglige driften og bruke tjenestens ulike administrative systemer.
• Bistå ledelsen administrativt og praktisk, inkl. ulike oppgaver når det gjelder lønn og personal.
• Bestilling og innkjøp.
• Ansvar for arkivfunksjon, inkl. utvikling av elektroniske og manuelle arkiver (prosjekt).
• Ulike arbeidsoppgaver i forbindelse med etablering av nytt fagsystem (prosjekt).

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en person som har:
• Relevant utdanning, eventuelt høyere utdanning, gjerne innen arkiv, HR og/eller administrasjon.
• God IKT-kompetanse og/eller kompetanse innenfor økonomifaget.
• Kunnskap om fullelektronisk sak/arkivsystem og forståelse for digitale prosesser.
• Erfaring fra arbeid i og med administrative fagsystem.
• Erfaring fra liknende arbeid er en fordel.
• Flytende kunnskaper i norsk og gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig, er en forutsetning. 

Vi ønsker oss en medarbeider som
• Kan jobbe selvstendig, men som også har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
• Er inkluderende og lyttende.
• Evner å motivere og engasjere.
• Er utviklingsorientert. 
• Er strukturert, ryddig og løsningsorientert.
• Er ærlig og redelig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Om oss

Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling. I tillegg til interessante arbeidsoppgaver, har Hallingdal et rikt tilbud innenfor kultur- og friluftsaktiviteter, og er et knutepunkt mellom øst og vest. Ansettelse skjer på kommunale vilkår, med konkurransedyktig lønn og tjenestepensjon i KLP. 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Vurderer du å søke og har spørsmål til stillingen, kontakt daglig leder Gry E. Bjerknes, tlf. 32029520 / 97486183.
Søknad sendes ppt@gol.kommune.no. Søknadsfrist: fredag 10. juli 2020