Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innafor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016

Vi håpar på mange gode søknadar til spanande næringsutviklingsprosjekt i landbruket innafor Norges Vels satsingsområder; mat, kultur og opplevelse, energi og miljø og entreprenørskap og virksomhetsorganisering.

I fjor mottok blant anna Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/Bygdø Kongsgård midler til eit senter for formidling av kunnskap om økologisk landbruk og dyrking av mat i by og i bynære strøk. Norges Birøkterlag mottok støtte til å utvikla nye produkter av pollen og propolis. Ein av bøndene som søkte fekk tilskot til utprøving av alger som kyllingfôr.

Søknadsskjema og meir informasjon på  http://norgesvel.no/