Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kvar går du i kvardagen?

I samband med temaplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet gjennomfører kommunen ei digital medverking om turar og aktivitetar i nærmiljøet. Gå inn på lenke nedst på sida! Slik brukar du medverkings-verktøyet:

Gå til: Digital medverking Friluftslivets ferdselsårer

Sist endret: 05.05.2022