Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kurs i Livsstyrketrening - oppstart 12.10.21 på Geilo

Målet med kurset er ein betre kvardag for deg!

- Er du over 18 år og lev med helseutfordringar som påverkar kvardagen din?
- Livsstyrketrening er eit helsepedagogisk, helsefremjande og førebyggjande kurs i gruppe
- For å få eit innblikk i kva kurset omhandlar anbefalar med å delta på eit informasjonsmøte

For meir informasjon og påmelding til både informasjonsmøtet og sjølve kurset sjå kursportalen: https://kursihallingdal.no