Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kulturprisen 2023

Årets kulturpris er en takk og en hyllest fra bygda til en kar som virkelig har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlivet i Hemsedal. Årets kulturpris går til Syver Hjelmen.

Syver Hjelmen tildeles kulturprisen 2023

Kulturprisen 2023


Gratulerer med dagen alle sammen!

I Hemsedal er vi så heldige å ha et svært rikt kulturliv, i mange slags kategorier, med mange slags uttrykk og med veldig mange engasjerte og flinke folk.

Jeg synes vi har laget oss en veldig fin tradisjon, hvor vi trekker fram og hyller en av ildsjelene våres og deler ut kulturprisen på selveste 17.mai. Slike flotte rammer som vi har i dag er virkelig en mottaker av kulturprisen verdig.

Vi har fått innsendt forslag til flere svært gode kandidater i år. Likevel så var det et enstemmig Hovedutvalg for Livsløp som var enige om at årets mottaker er en helt klar vinner i år.

Årets kulturpris er en takk og en hyllest fra bygda til en kar som virkelig har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlivet i Hemsedal.
Årets pris går til en allsidig kar. En svært engasjert hemsedøl, en ildsjel, en organisator og motor, en lagspiller, en historieformidler og ikke minst en dyktig spelemann

De som nominerte han, har skrevet en begrunnelse som beskriver vedkommende så godt, at jeg tenker rett og slett å lese opp nominasjonen i sin helhet – så nå må dere følge godt med:


Syver Hjelmen har satt mange spor etter seg i det frivillige arbeidet i bygda.

Gjennom verv og oppgåver i Samhald Ungdomslag, for Hemsedal Historielag, for Pensjonistlaget og Hemsedal Bondelag har Syver tatt mange tak for bygda og til glede for veldig mange.

Trekkspelet har Syver traktert sidan han var ein liten gut, med underhaldning på 17. mai og i andre samanhengar, og no som spelemann i Hemsedal Trekkspelklubb. Syver har også vore svært synleg i amatørteater, revyar og sketsjar i manga samanhengar.


Syver er ein veldig likandes kar. Han er lettvinn og lett å be, og har alltid ei
hjelpande hand. Han er historisk og kulturelt interessert. Syver er ein god
fortejar, han er informativ, humoristisk og velformulert. Syver er ein dyktig lagspelar, som ikkje er redd for å sjølv brøyte løypa.

Syver og kona Sigrid har i lag vore drivande flinke bønder på nordre Hjelmen.

Heldigvis har Syver hatt overskot til å engasjere seg for lag, organisasjonar og samfunnsengasjement elles.

Syver Hjelmen kom tidleg med i Samhald Ungdomslag. Fyrst som medlem i nemnda for spelstykkje, så i styret, før han var formann i 2 år (1972 og 1973). Dette var i ei tid då det var stor aktivitet i ungdomslaget, så som spelstykkje, leikarring, diverse festar med ymse underhaldning, og mykje meir. Det var mange medlemmer i ungdomslaget på den tida.

Den største jobben Syver gjorde for Samhald Ungdomslag var som leiar for Hugnadheim-nemnda. Syver var ein sentral person i alt arbeid med å fløta Hugnadheim frå den gamle tomta ved Holde til der bygget står no. Frå planleggingsarbeidet starta i 1981 til bygget var fiks ferdig i 1988, stod Syver i fremste rekkje. Saman med byggeleiar Kjell Flaget organiserte og leia desse ein stor dugnadsinnsats. Det vart lagt ned rundt 4500 dugnadstimar, fordelt på over hundre personar. Dette styrte Syver og Kjell med sikker hand. Det er ikkje notert kor mange gratistimar Syver la ned her, men det er mange.

Syver har og vore sentral i Hemsedal historielag. Han var leiar i 7 år, i åra
2008- 2015. Det skjedde mykje i dei åra. Bygdearkivet var i sterk utvikling, særleg med å bygge opp bildesamlinga. Det var stor aktivitet i laget med historiske turar og mange temamøter. Syver leia alle møter og samlingar på sin lune og kunnskapsrike måte. Det vart sett i gang registrering av heimstølar og utluer som ikkje lenger er i
bruk, og det var t.d. vandring på den gamle bispevegen mellom Hemsedal og Torpo. Elles kan nemnast arbeidet med å reinske opp stigen opp til
skiferbruddet i Skogshorn, og oppsetting av informasjonstavle der. Så bør ein vel også nemne arbeidet med dei 2 siste bøkene i bokserien, Hemsedal gjennom tidene,som mållaget og historielaget står for.

No dei siste 7 åra har Syver vore leiar i Hemsedal Pensjonistlag. Dette er eit stort lag, og har dei siste åra fått mange nye medlemmer. Laget har no ca 120 medlemmer, med mykje aktivitet. Det er mange medlemssamlingar gjennom året med godt program, og ein trivelig samlingsplass for dei eldre. Syver er drivkrafta og limet i det meste også her.
Trekkspelet har vore eit kjenneteikn for Syver heile tida. Han har gledd mange med spelet sitt, anten åleine eller med Trekkspelklubben. Det er mange danseføter som har kvekna til på Bygdaheimen, Hugnadheim og elles.

Syver er ein framifrå forteljar, og det er alltid på dialekt.

Dette er noko av alt Syver Hjelmen har vore med på. Han har også fått tid til polisk engasjement, med 2 periodar i kommunestyret . Han har også tatt sin del i næringspoplitisk arbeid i styret, og som leiar i Hemsedal Bondelag og leiar i produsentlaget.

Syver har lagt ned mykje tid i det frivillige arbeidet, og han er framleis aktiv på mange plan, blant anna køyrer han framleis ut mat frå Bygdaheimen til heimebuande.

Ut frå den store dugnadsinnsatsen som Syver har gjeve for bygda og folket – ung og gamal, kulturelt og sosialt, meiner me at Syver er verdig til å få
kulturprisen.


Og ja – det er vi alle sammen veldig enig i.
Årets kulturpris går selvfølgelig til Syver Hjelmen!!!

Sist endret: 17.05.2023