Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturmidlar - Spelemidlar

Søknadsfrist 1. oktober

Spillemidler

Kulturmidlar - hausten 2020

Målsetting

Hemsedal kommune vil i sin kulturpolitikk sikre mangfaldet innanfor kulturlivet og gjennom kultur og idrett styrkje kjensla av samhald og fellesskap i bygda.

Viktige verkemiddel her er gode tilskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet vi ynskjer i kulturlivet. Retningslinene legg særleg vekt på støtte til barne- og ungdomsorganisasjonar og aktivitetar for desse gruppene.

Les meir og søk her


Spelemidlar for idrett og fysisk aktivitet - hausten 2020

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg slik at flest mogeleg kan drive idrett og fysisk aktivitet.

Les meir og søk her