Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunestyret med temadag 6.3.2018

Lenke til Ecosiign og HTTL/Skistar sine presentasjonar finn du nedst i artikkelen

Kommunestyret held temadag tysdag 6. mars frå kl. 12.00. Møtet er ope for alle. 

Her er dagens agenda: 

12:00                     Kultursalen – Ecosign og grunneigarar informerer om planarbeidet i Røggelia

14:00                     Kommunestyremøte med handsaming av saker i kommunestyresalen
                              Folkets spørjetime
                              Open post

ca 15:00                Kommunestyresalen – Anders Buchardt informerer om hotellprosjektet i Totteskogen

17:00                     Kultursalen – temamøte: 

                             Vegen vidare for Hemsedal

                             Status revidering Kommuneplanen

                             Kjapp gjennomgang av målsettingar i  Strategisk Næringsplanen

                             Trendar og utvikling av reiselivet i Hemsedal v/ HTTL

                             Debatt og innspel

Her finn du sakslista for kommunestyremøtet

Ecosign sin presentasjon - Røggjelia

Hemsedal Turisttrafikklag og Skistar sin presentasjon