Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Varsel om oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet vart sist vedteke i 2013.
For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett og fysisk aktivitet står vi no i startgropa for oppgradering av eksisterande plan.

Vi ber om at innspel til planprogrammet vert sendt til Hemsedal kommune
Høyringsfrist 1. juni 2017

Send innspel til postmottak@hemsedal.kommune.no

 

Annonse - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.pdf

Idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 - Prosjektbeskrivelse.pdf

2013 - 2017 Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet.pdf