Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Klipp hekk og busker

Eig eller disponerer du en eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.

Klipp hekk og busker ved eigedommen din, slik at bilistane ikkje overser syklistar og gåande. På den måten tek du ditt ansvar, og du bidreg til større trygghet i lokalmiljøet.
Eig eller disponerer du en eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.
Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eigedommen din.
 
Klipp hekk og buskar
Trafikktryggleik også ditt ansvar