Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innendørs aktivitet for sårbare/utsatte grupper

Kommunal kriseledelse vurderer at det kan vere mulig å åpne for innendørs aktivitet for sårbare/utsatte grupper fra uke 10 hvis smittesituasjonen i Hemsedal tilsier det. Ansvarlige for aktivitetene må legge fram gode smittevernmessige planer.
For ønske om oppstart og godkjenning av planer, send e-post til postmottak@hemsedal.kommune.no
Kommunen kommer tilbake med mer informasjon når vi nærmer oss uke 10.