Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om midlertidig endret kjøremønster i Meieriveien fra 24. mars til 30. mars

Mandag 6. mars startet Moelven Limtre AS arbeidet med montering av gangbru til Bruøyne.

I perioden 24. mars til 30. mars vil det bli rigget opp en stor mobilkran ved brufundamentet  for utheising av hele brua i ett løft. I den perioden vil områdene merket med rødt på kartskisse 2 bli avsperret.

Det vil være trafikk med semitrailere og anleggsmaskiner som kjører til og fra anleggsområdet. Inn og utkjøring til området blir skiltet og sikret. Kjøre- og gangvei vil bli skiltet. Vi ber om at tredjeperson respekterer omkjøring, skilting og sikkerhetsgjerder.

Ved spørsmål kontakt Yngve Ruud tlf: 90 60 83 45.

 

2792_001_Kartskisse 2_Meierivegen.jpg
Sist endret: 27.03.2023