Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner