Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring - Forskrift om folkevaltes økonomiske godtgjering i Hemsedal kommune

Hemsedal kommunestyre vedtok den 23.04.2024 (KS-sak 36/2024) å legge «Forskrift om folkevaltes økonomiske godtgjering i Hemsedal kommune» ut på høring.

Forskrift om godtgjersler til folkevalde i Hemsedal kommune - høringsutkast.pdf

Frist for å sende inn innspill er 14.06.2024.

Innspill sendes til postmottak@hemsedal.kommune.no.

Sist endret: 14.05.2024