Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

GRATIS Vinterferieopphold

Ferie for alle er Røde Kors sitt ferietilbud til familier med barn i alderen 6-13 år og som over tid har hatt utfordrende økonomi.

Oppholdene er gratis for både gjestene og hjelpeapparatet. Feriene er rusfrie og vi vektlegger spennende friluftsaktiviteter for hele familien.

For familier som bor i Oslo, Akershus, Østfold og sentrale deler av Buskerud, vil det være gratis transport til og fra Oslo til feriestedene. Detaljert informasjon om transportalternativer og annen relevant informasjon sendes til familiene som får plass. På oppholdet vil det være en gruppe Røde Kors frivillige. De frivillige bistår familiene, leder ut i aktivitet og ser til at smittevern overholdes.

Vinterferieoppholdene arrangeres:
Sted: Merket Røde Kors senter https://www.rodekors.no/sentrene/merket/ - Tid: 20. til 24. februar
Sted: Vrådal Ferieleiligheter https://straand.no/ - Tid: 20. til 24. februar 
Sted: Vrådal Ferieleiligheter https://straand.no/ - Tid: 27.februar til 03. mars. - Kun søkere fra Buskerud

Søknadsfrist for oppholdene: 25.januar


Hvem kan søke

Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi bosatt i Viken og Oslo.

Kriterier for å søke:
• Familien må ha ett eller flere barn i alderen 6-13 år
• Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år
• Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk
• Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig å søke med egen ekstrahjelp)
• Har man deltatt på ferie med Røde Kors i løpet av de to siste årene kan man søke, men man vil ikke ha førsteprioritet på plass.

Søknadsprosessen
Alle søknader må gå via hjelpeapparatet i kommunene.
Når søknadene er ferdigbehandlet, sendes svaret til påmelder som informerer familiene.
Svaret vil inneholde praktisk informasjon om innhold, datoer og oppmøte for avreise.
Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.

Endringer kan forekomme
Som påmelder ber vi deg være oppmerksom på at det kan komme endringer, og vi oppfordrer dere til å informere familiene om dette ved påmelding.
Familiene må være villige til å følge de smittevernregler og tiltak som iverksettes på feriestedet, for å ivareta sikkerheten for alle som deltar på oppholdene våre. Overholdes ikke disse kan det medføre at oppholdet må avbrytes.

Søknaden sendes elektronisk innen 25. januar.

Søknadsskjema finnes her: https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/