Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gangbru til Bruøyne

Endeleg vert det bru!

Hemsedal kommune startar no opp arbeid med nytt fortau langs Meierivegen og gangbru over til Bruøyne.

Vår entreprenør er Anlegg Øst.
No før jul og på nyåret vil det i periodar kunne vere vanskeleg å koma fram.
Anlegg Øst legg til rette for trafikkavvikling på ein trygg og god måte.
Det er planlagt at det meste av gravearbeida vert gjennomført før jul.
Støyping av brukar og montering av bru vert gjennomført på nyåret.
Om været er med oss vert brua heisa på plass i starten av mars.
Asfaltering og gartnararbeida startar straks våren kjem.
Når brua og fortauet kjem på plass vil trafikktryggleiken til mjuke trafikantar i området verte vesentleg forbetra.

Sist endret: 24.11.2022