Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.
Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. 
Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret. 
Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no