Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fotografering av vegnett

Det kommunale vegnettet skal fotograferast i næraste framtid. Det vert teke panoramabilete for kvar femte meter på vegen.

Hemsedal kommune har engasjert Safe Control Infra for å fotografera det kommunale vegnettet. Safe Control Infra har eigen registrerings-bil som tek 360° panoramabilete kvar femte meter på vegen. Samtidig registreres GPS-posisjon med høgde og ein rekke andre posisjoneringsdata. Vegbilda kan brukas til å forvalta vegnettet, og bilda må tas når det er bart, oppholdsvær og dagslys.
Fotograferinga vil skje i næraste framtid og med ein liknande bil som vist på bilete.