Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forskrift til høyring

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Forskrifta gjeld for kommunen si saksbehandling og kontroll i medhald
av forureiningsforskrifta. Forskrifta omfattar Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå.

Du finn forskrifta her

Høyringsuttale skal sendast til KAV Hallingdal: E-post til kav@hallingdal.no
Postadresse: Ål kommune, Torget 1, 3570 ÅL

Høyringsfrist 26.05.2021