Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Folkehelseprofilen 2022

Årets tema i Folkehelseprofilen er livskvalitet

God livskvalitet er eit viktig mål i folkehelsearbeidet og for heile samfunnsutviklinga i kommunen. Folkehelseprofilen kan sjåast i samanheng med helsefremmande og førebyggande arbeid, kor me kan få ein peikepinn på kva utfordringar, styrker og moglegheiter me i Hemsedal kommune har.

Folkehelseprofilen for 2022 for Hemedal kommune

Sist endret: 06.05.2022