Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Flomfare - gult nivå

Vannføring i Hemsil og sidevassdragene stiger på grunn av nedbør og snøsmelting. NVE har sendt ut gult farevarsel for flom. 

Kommunen følger med på utviklingen.  

Vi minner om at du som huseier/grunneier bør gjøre følgende:  

  • Følge med på kommunens hjemmeside, NVE eller varsom.no.
  • Sørge for at alle vannveier og avløpsrør er fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv.
  • Fjern løse gjenstander i som kan bli revet med høyere vannføring som følge av snøsmelting.

Sist endret: 10.06.2024