Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fisketurisme

Ein del av lokal verdiskaping i fjellregionen

Fishpot bidreg til å marknadsføre tilbud om fiske, lokalmat, overnatting, guiding og naturoppleving i fjellregionen i Buskerud. Reiselivet er ein av dei største og mest betydningsfulle næringane i Buskerud, men potensialet innan naturbaserte opplevingar kan vera mykje større enn det som tilbys i dag. Undersøking viser at sports-/fritidsfiskarar brukar betydeleg beløp på lokale tilbud og tenester i tillegg til sjølve fiskekortet. Dette prosjektet har fått støtte frå Buskerud fylkeskommune for å styrke lokalt naturbasert næringsliv i fjellregionen i vårt fylke. Ynskjer du meir informasjon - ta kontakt med Gudmund Nygaard, mob 938 66 717, epost: post@fishspot.no

Info og invitasjon til tidenes satsing på innanlandsfiske