Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

EUs forordning om koronasertifikat utløper 30. juni 2023

og det vil ikke lengre lovgrunnlag for å utstede koronasertifikat i Norge. Sertifikatet legges ned fra denne datoen og vil ikke være tilgjengelig for norske innbyggere.  

Ingen land i EU krever koronasertifikat for innreise, og det er svært få land i verden som krever fremvisning av koronasertifikat for å komme inn i landet. De land som krever dokumentasjon for vaksinasjon mot covid-19, ønsker som regel dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser, og ikke kun den siste som vises i sertifikatet.  

Folkehelseinstituttet (FHI)  har ingen komplett liste over innreisekrav i alle land, og de reisende må selv finne ut av hvilke regler som gjelder dit de skal reise. Mer informasjon om innreisekrav til ulike land kan også finnes på UDs nettsider om reiseinformasjon eller UDs app Reiseklar.  

For de som trenger dokumentasjon på vaksinasjon, finnes dette på Helsenorge under Vaksiner.  

Sist endret: 03.07.2023