Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

ENØK tiltak - Tilskotsordning for energisparetiltak for bustad

Kommunestyret har den 31.01.23 gjort budsjettvedtak om å opprette en ENØK-ordning.

Ordningen er ennå ikkje operativ i påvente av ulike ressursavklaringer. Så fort kommunen er klar for søknadsbehandling vil dette bli annonsert på kommunen si nettside og facebookside.

Svar på spørsmål om komande ordning må difor avventes til vi har etablert eit system for tilskotsforvaltning.

Hemsedal kommune

Sist endret: 10.02.2023