Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rydd eit kulturminne

Barn og ungdom over heile landet vert invitert til innsats for bevaring av kulturminner i samarbeid med Friluftslivets År 2015.

Barn og ungdom over heile landet vert  invitert til innsats for bevaring av kulturminner i samarbeid med Friluftslivets År 2015.

Norsk Kulturarv inviterer skoler/klasser og ulike lag og foreiningar til å rydde, skilte eller på annan måte vedlikehalde kulturminner eller kulturmiljø i sitt nærområde slik at de blir synlige og tilgjengelige for publikum.

Stipend kr 3 000 Kvar gruppe som melder seg på søkjer om eit stipend på kr 3 000. Dei beste prosjekta vil også få ein ekstra premie og eit diplom for innsatsen.

For meir info sjå her: Rydd eit kulturminne 2015/16