Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigedomsskatt

Hemsedal kommune har i dag (pr. 01.01.2017) eigedomsskatt på «verk og bruk», jfr eigedomsskattelova § 3 c). Takstgrunnlaget for objekta vert vedteke i 2009 og gjelder i 10 år. Retaksering skal skje innan 2019 i kommunen.

Eigedomsskatten vert skrevet ut innan 1. mars kvart år. Frist for innbetaling er satt til fire veker etter utsending, altså 1. april.

Klage på fastsatt eigedomsskatt kan frammast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år. Klagefrist er seks veker etter utsending. Klagen må sendast skriftleg til eigedomsskattekontoret.

Ved utlegging 1. mars vil eigedomsskattelista liggje til offentleg ettersyn i kommunehuset og biblioteket, samt på heimesida til kommunen.

Takstvedtekter for eigedomsskatt