Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skulerute

 

Skulerute 2017-2018

Månad Antal dager Feriar og fridagar / merknadar
August 9 Fyrste skuledag etter sommarferien er måndag 21/08

September

21  
Oktober 17 Haustferie 02.10 - 06.10 (veke 40)
November 21 Planleggingsdag / elevfri dag 17.11
Desember 16 Siste skuledag før juleferien er fredag 22.12
Januar 21 Fyrste skuledag etter juleferien er onsdag 03.01
Februar 17 Vinterferie 26.02 - 02.03 (veke 9)
Mars 15

Vinterferie 26.02 - 02.03 (veke 9)
Påskeferie måndag 26.3 - måndag 2.4

April 20 Påskeferie frå og med måndag 26.3 - måndag 2.4
Mai 18 Fri tysdag 01.05, torsdag 10.5, torsdag 17.05, fredag 18.5, måndag 21.5
Juni 15  Siste skuledag før sommarferien er torsdag 21.6
Sum 190

 

 

10.05 er kristi himmelfartsdag 
21.05 er 2. pinsedag
17.11. -  Regional kursdag

Skulerute 2018-2019

Månad Antal dagar Feriar og fridagar/  merknadar
August 10 Fyrste skuledag etter sommarferien er måndag 20.august.                 
September 20  
Oktober 18 Haustferie 1.10. - 5.10.  (veke 40)
November 21 Planleggingsdag / Elevfri 16.11.
Desember 15 Siste skuledag fredag 21.12.
Januar 21 Fyrste skuledag torsdag 3.1.
Februar 16 Vinterferie 25.2. - 1.3.  (Veke 9)
Mars 20  
April 16 Påskeferie 15.4. - 22.4.
Mai 20 Fri 1.5., 17.5., 30.5.
Juni 13

Fri 10.6.
Siste skuledag torsdag 20.6.

Sum 190  

Vedteken i Hovudutval for Lisvløp 18.januar 2018.

16.11 er Regional kursdag
30.05 er Kristi himmelfartsdag 
10.06 er 2. pinsedag