Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dokument for folkevalde

Møtekalender

Møtekalender elektronisk

Lovverk

Forskrift om Kontrollutval

Forvaltningslova

Kommunelova

Lokale forskrifter

Plan og bygningslova

Offentleglova

Vallova

 

Regionalt samarbeid

Vedtekter for Regionrådet Hallingdal

Viljeserklaring interkommunalt samarbeid

Reglement

Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune

Innsynsreglement for folkevalte - vedteke 26.09.2017

Godtgjerslereglement folkevalte_vedteke 03.12.2015

Reglement for finansforvalting i Hemsedal kommune

Delegeringsreglement vedteke i Skjema møtegodtgjersle - politiske møte.pdfKstyret 100915 sak 45-15.pdf 

Retningsliner

Arbeidsgjevarstrategi - Hemsedal kommune

Etiske retningslinjer

Retningsliner - Ungdomsråd

Reglement - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Open post og spørjetime

Skjema

Møtegodtgjersle - politiske møte

Teieplikt for folkevalde 2015-2019

Tapt arbeidsforteneste_folkevalde