Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneposten

Kommuneposten kommer ut ca 8 gonger i året, og gjer informasjon om kommunale planar, møter og diverse anna som lokalbefolkninga kan dra nytte av. Det er høve til å koma med ikkje-kommersielle innlegg frå lag og organisasjonar. Den vert distribuert i postkassene, samt på kommunehuset.

Frist for innlegg til kommuneposten våren 2018: 

Måndag 19.2. - vert sendt ut onsdag 28.2.
Onsdag  14.3. - vert sendt ut fredag  23.3.
Onsdag  18.4. - vert sendt ut fredag  27.4.
Måndag 14.5. - vert sendt ut torsdag 23.5. (utgår muligens)
Onsdag  06.6. - vert sendt ut fredag  15.6. 

2018

Januar_Kommuneposten.pdf

2017

Kommuneposten_februar.pdf
Kommuneposten_mars.pdf
Kommunepost_april.pdf
Kommuneposten_juni.pdf
Kommuneposten_september.pdf
Kommuneposten_november.pdf
Kommuneposten_desember.pdf

2016

Januar_Kommuneposten.pdf
Mars_Kommunesposten.pdf
Mai_Kommuneposten.pdf
Juni_Kommuneposten.pdf
September Kommunepost.pdf
Oktober_Kommuneposten.pdf
November_Kommuneposten.pdf
Desember_Kommuneposten.pdf

 

2015

01_januar_Kommuneposten.pdf
02_februar_Kommuneposten.pdf
05_mai_Kommuneposten.pdf
06_juni_Kommuneposten.pdf
09_september_Kommuneposten.pdf
10_oktober_Kommuneposten.pdf
11_november_Kommuneposten.pdf
11_2_november_Kommuneposten.pdf
12_desember_Kommuneposten.pdf