Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Legetenesta

Legekontoret er ope frå kl. 08.30 -15.30.Tlf. 31 40 89 00

Viktige telefonnummer:

Livstruende skade eller sykdom: 113

Hemsedal legevakt: 32 06 07 88 vil fungere som før.

Kor finn du legeteneste:
Hemsedal legekontor ligg i Hemsedal sentrum, like bak kommunehuset. Innkjøring frå Rv52 mellom Kommunehuset og Expert.
Adresse: Hemsedalsvegen 2887

Kor finn du legevakt:

Legevakt er ved Hallingdal Sjukestugu på Ål.
Når: kl. 23.00 - 08.00

NATTLEGEVAKT FOR HALLINGDAL OG HALLINGDAL LEGEVAKTSENTRAL

Nattlegevakt for Hallingdal og Hallingdal legevaktsentral flyttar tysdag 25.10.16. 

Nattlegevakt for Hallingdal og Hallingdal legevaktsentral får nye lokale i underetasjen i nybygget til Hallingdal sjukestugu og Ål Helsetun. 

Byggeprosjektet Ål helsetun er ikkje ferdig før 01.01.17.  Området sør for somatisk poliklinikk og nybygget vil difor vera byggeplass til då. Dette betyr at hovudinngangen til ny legevakt ikkje er tilgjengeleg før 01.01.17. 

Førebels må du difor nytte hovudinngangen til nybygget og ta trapp eller heis ned ein etasje – sjå bilete.

I tidsrommet frå legekontorene stenger og fram til nattlegevakta opnar, er det framleis lege på vakt i dei ulike vaktdistrikta.

Nasjonalt legevaktnummer

Frå 1. september 2015 er nummeret 116117

Dette nummeret gjeld over heile landet.

Ved å ringe 116117 vil du kome til legevakta der du oppheld deg uansett kor i Noreg du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal berre nyttast til å dekke øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle numret til legevaktsentralen vil fungere som før, tlf. 32 06 07 88

Det kan nyttast dersom ein ynskjer å nå ei anna legevakt enn der ein oppheld seg. Dette kan vere naudsynt om ein til dømes ringer for eit sykt familiemedlem som oppheld seg i ein annan kommune.

Ring fyrst! Legevakta er ope for henvendingar heile døgnet. det er i dei fleste tilfella best at du ringjer på førehand for å få ei vurdering av situasjonen og tilbod om relevant hjelp.

Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?
•Fastlegen din i opningstida
•Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente.
•113 når det er akutt og står om liv

Ring før du kjem

I utgangspunktet tilrår ein å ringje legevakt og gjere avtale, sjølv om det vil vere personell tilstades gjennom heile natta. Ein unngår unødig ventetid ved at ein får konkret timeavtale. Ein kan også få hjelp til å organisere transport til legevakten, eller få gode råd som gjer legebesøk unødvendig, eller er nyttige til ein kjem fram til legen.

Jordmor 

Treng du jordmorhjelp akutt - ta kontakt med legevakt 116117, de har oversikt over vakthavende jordmor. 

Legetenesta i Hemsedal, opningstider 

Legetenesta i Hemsedal omfattar kommunal og privat legeteneste.

Legekontoret er ope frå kl. 08.30 -15.30.

Tlf. 31 40 89 00

I denne tida tek vi imot
•bestilling av time
•legekonsultasjon
•telefonkonsultasjon
•henting av resept, sjukemelding, attester m.m.

Laboratoriet er ope frå kl. 08.30-13.30.

Vi ber om at pasientar tek kontakt for avtale utanom desse tidene.

Pasientsky

Hemsedal legekontor brukar seg av PasientSky. Her kan du bestille time- og resept heilt kostnadsfritt. For å logge deg inn i din pasientprofil, treng du BankID eller Buypass. PasientSky-appen er tilgjengelig for iPhone og Android.

Besøk oss på vår nettside: https://hemsedallegekontor.klinikk.pasientsky.no/no/ for pålogging, og meir informasjon.

Betaling


Me tilrår alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort.
Ved utskrift/tilsending av giro vil det bli lagt til eit gbyr på kr. 50,-

Transport til sjukehus og undersøkingar

Helseekspressen:

  • Køyrer daglege ruter til sentrale helseinstitusjonar.
  • Rute 1: Geilo - Ringerike sykehus - Radiumhospitalet - Rikshopsitalet
  • Rute 2: Geilo - Sykehuset Buskerud (Drammen) - Radiumhospitalet - Rikshospitalet

For bestilling av plass ring: 05515

For meir informasjon: www.pasientreiser.no

Legeteneste

Besøksadresse:

Hemsedalsvegen 2887
3560 Hemsedal

Posadresse:


Telefon: 31 40 89 00