Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser i omsorg og pleie

Betalingssatsar gjeldande frå: 01.01.2017

Mat

Matombringing av varm mat: 70,-  NOK pr porsjon

Mat på Bygdaheimen:

Middag: 70,- NOK

Andre måltid: 33,- NOK

Helpensjon: 109,- NOK

Tryggleiksalarm

208,- NOK pr mnd for analog tryggleiksalarm

250,- NOK pr mnd for mobil alarm

 

Betalingssatsar for heimehjelp

Inntekt i husstanden kr per time kr pr mnd
Under 2 G 200,- 200,-
2 G - 3 G 202,- 640,-
3 G - 5 G 243,- 1639,-
Over 5 G 278,- 2503,-

1 G pr 01.05.2016 er kr 92 576,-