Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vil du hjelpa mindreårige asylsøkjarar?

Einslege mindreårige som har kome til Norge i håp om asyl, har behov for ein vaksenperson som kan hjelpe dei med juridiske rettar. Har du lyst til å hjelpa? Kurs vil bli gitt.

Fylkesmannen i Buskerud held informasjonsmøte på Gol 25. november for dei som lurar på om dei vil bli representantar for einslege mindreårige asylsøkjarar. Samtidig vert det haldt kurs for representantar for einslege mindreårige asylsøkjarar.

Einslege mindreårige asylsøkjarar (EMA) Ein ensleg mindreårig asylsøkjar (EMA) er eit barn under 18 år som kjem til Norge utan foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker beskyttelse (asyl) i Norge.

Informasjonsmøte og kurs for representantar for einslege mindrearige asylsokjarar