Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Info om mottak og vidare aktivitet

Hemsedal Kommune har per idag 4 mottak, og Røde Kors samt Bufdir søkar no personar som vil vera med anten å starte aktivitetar på mottaka, eller som vil stille som fosterheim.

Bufdir held opplæringskurs: fosterheim for enslege mindreårige flyktningar og barn med minoritetsbakgrunn - 27. november og 29 november ved Gardermoen.

Sjå meir info ang kurs

Status Hemsedal:

Skogstad Hotell har avtale fram til 18. desember for inntil 250 personer.

Fossheim Hotell har avtale fram til 18. desember for inntil 130 personer

Hemsedal Statlige Mottak har utvida frå 150 personer til 180 personer.

Langeset har 30 einslege mindreårige

Skogstad Hotell har avtale direkte med UDI, mens Fossheim Hotell har avtale gjennom VAM.