Akutt hjelp

Akutthjelp

I kritiske eller livstruande situasjonar skal du ringe Øyeblikkeleg hjelp på
tlf 113.

  • Forklar kva som har skjedd
  • Forklar kva adresse du ønskjer hjelp til
  • Fortel kva telefgonnummer du ringjer frå

Dersom situasjonen ikkje er akutt, kan du kontakte fastlegen din

Sist publisert
13.02.2013
Publisert av
Marit Wøllo

Kontaktinformasjon

Helsesenteret
3560 Hemsedal

Tlf:        31 40 88 00
E-post: postmottak

Helsestasjon
(kl. 08.00-16.00)
Tlf: 31 40 88 75 / 31 40 88 76

Koordinerande eining
Tlf: 916 66 845 kl. 08.00- 15.00
E-post: Koordinerande eining

Legekontoret
Tlf: 31 40 89 00

Legevakt
Tlf: 32 06 07 88

Finn Helsesenteret på kartet